20080609

00172


Mitt arbete per definition

Hur arbetar du. Hur går processen till. Jag får ofta frågor om mitt arbete med inredningar till hem och offentlig miljö och frågorna kommer oftast från sådana personer som sett alla dessa nya inredningsprogram på TV och blivit intresserade av att eventuellt själva anlita någon form av hjälp till det egna hemmet så småningom. Låt mig alltså kortfattat summera mina uppdrag.

HoME STYLiNG

Detta görs i redan existerande hem som changserat och därför behöver en uppryckning utan att göra alltför stora ingrepp eller byta ut särskilt mycket av den befintliga inredningen. Det handlar ofta om att plocka bort det överflödiga och plocka in några nya element samt eventuellt nya tapeter och färg. Hemmet skall efteråt fortfarande kännas som det hem man blivit van vid men fräscht uppdaterat. Den här typen av uppdrag ökar mest just nu.

NYiNREDNiNG

Någon flyttar in i en ny bostad och drömmer om ett helt nytt hem. Den här typen av inredningsplanering föregås av samtal där jag kartlägger vad uppdragsgivaren vill och vad som är möjligt i det nya utrymmet. Likaså väljs från det gamla hemmet de saker som har starkt affektionsvärde och de bildar sedan bas för valet av alla nyanskaffningar. Detta är en mer omfattande och djupgående och därför helt klart en mer tidskrävande process än homestyling.

iNREDNiNGSARKiTEKTUR

Redan som termen säger så är den här typen av inredning starkast förankrad i själva husets arkitektur. Huset är utgångspunkten och intentionen är att skapa en helhet som följer upp den atmosfär som redan finns i själva byggnaden. Stor hänsyn tas alltså till proportioner och perspektiv samt till volym och massa. Det här är också den mest filosofiska arbetsmetoden och inte så vanlig på våra breddgrader men nog nere på kontinenten och i USA.

PRoCESS

1 samtal som leder till samförstånd
2 råskiss som grund för ytterligare diskussioner
3 detaljplanering och beslutsfattande
4 sammanställning och slutliga ritningar
5 offertförfrågan och förverkligande
6 slutgranskning och eventuella finjusteringar

SAMVERKAN

Jag brukar tala om "Subjektiva tolkningar av andra människors verkligheter". Om berättelser där man istället för ord använder material ljus former etc. De faktorer jag har att spela med är dels utrymmet som skall inredas. Så är det uppdragsgivaren med sina måsten och sin personliga smakinriktning. Och så är det jag själv med min yrkeserfarenhet och med min känsla för estetik och mitt gehör för alla de signaler som jag får från uppdragsgivaren.

KoNTAKT

Känner du dig kanske ännu osäker eller vill diskutera närmare om just ditt projekt så är du naturligtvis välkommen att ta kontakt.

CH/CV