20080611

00173


Entrepreneur of the year 08

Ett stort grattis säger jag till Peter Hägelstam och Johan Hellström som i tisdags mottog en utmärkelse för sitt fina arbete med Björn Axén Institute vid en stor gala på Renaissance Hollywood Hotel i Los Angeles. Totalt var det hela 300 salonger från 23 länder som nominerats. Det är faktiskt tredje gången på raken som herrarna föräras detta pris och det säger verkligen en hel del om deras nit och om deras entusiasm och verksamhet. Sanna entreprenörer.


Jag har så många minnen från tiden då vi utformade det nya salongskonceptet. Det var en process som tog 14 månader i anspråk och i en intervju av Christofer Catilan sades senare:


"CC: You recently worked with a project for Björn Axén.
How come they chose your services?

CH: I invited the owners to an exhibition and we started an informal but philosophical discussion on the interior profile of the company Björn Axén, including their fashionable heritage as well as their renewed future image. I lived nearby and had seen the studio several times before and imagined it all as an aquaruim with glass walls on the second floor of the building complex. I further imagined to open up, to expose the inside activity, hairstylists and their customers, just to see them moving around in the transparency of the spacious cavity with the imaginable watery elements. When it is now completed I often visit the studio in order to inhale this transparency of the vivid activity of all these people; customers, staff, elderly and young, whose presence gives life to the whole interior in an excuisite manner".


Det är många år sedan nu och salongens inredning har i vissa detaljer förändrats med tiden men helheten är den samma och känns fortfarande lika klassiskt tidlös som då när den var ny och som Peter långt senare sade till mig: "din anda lever alltid kvar".