20080605

00171


Den anonyma grönskan

Nu koncentrerar sig de flesta på allt som blommar

Själv upptäckte jag idag en rönn vid en vit vägg
och ett skirt gäng maskrosfröbollar
vid en grå stenfot

Vackert