20100429

00328


Portraits

I mitt arbete som inredare skissar jag personliga porträtt av personer och familjer och utrymmen jag möter. Det känns som ett mycket stort ansvar och som att kliva runt på helig mark. Varje porträttmålare har sina favoritelement och -färger men kan i dessa sammanhang inte slaviskt följa någon viss egen "stil" i sitt arbete. Varje projekt skall betraktas som annorlunda och unikt.

My role as an interior designer in some sense is designing a personal stage with structural effects and proportions; with lights and details which accentuate this entirety and get life through the actual usage in people´s everyday living and work. Basically it is a question of subjective interpretation of potential spaces. All different and all unique.