20100429

00327


Nanoq

Vi tittar fascinerat på det långa lårben från en människa som han entusiastiskt gestikulerar med mitt framför våra näsor samtidigt som vi lyssnar till berättelsen om den arktiska expedition som blivit så legendarisk men där samtliga deltagare tyvärr miste livet. Det var mycket modiga och äventyrslystna män som drog iväg på dessa expeditioner och historierna är därför många samt mycket färgstarka och levandegörs skickligt av vår eminenta värd Pentti Kronqvist som själv deltagit i ett flertal sådana. Tack Pentti!

Nanoq

The arctic Museum Nanoq was created by the Finnish polar voyager Pentti Kronqvist and many local enthusiasts. The museum was inaugurated in 1991 and is the first museum in Finland dedicated to people and cultures in the Arctic. The main building of the museum is a dead ringer to the traditional semi-subterranial dwellings of the Arctic. Similar structures are found as far north as Thule in Nothern Greenland.