20081207

00253







Min själs uppståndelse


Du är min själs uppståndelse
till verklighetsextas
att luften rör mig het som eld
och syns som ett hav av glas
och mina ögons makt
att de domnande förnimmer
hur alla färger flammar ut
i drucket skimmer.

Du är min viljas styrka
du ger mig en kraft
att vänta och att handla
som aldrig jag har haft.
Ja mina sinnens hunger
som hetsar mig och jagar
blir därför att den gäller dig
ett jubel alla dagar.

Du är mitt livs mognad.
Du gör mig hel.
Ur mitt förgångna samlar sig
var tåga och minsta del.
På hundra skilda vägar
har jag vandrat och trevat.
Nu möts de.  Fram mot dig
har jag levat.

Karin Boye