20081206

00252

Snabbskiss

för dagens HBL/boende [pappersupplagan]
Det finns inga omöjliga utrymmen.