20080614

00176


Fjäril vingad

I flera minuter poserade den för mig

precis som om den anade
hur betagen jag blev av skönheten