20080406

00141
EnAlldelesEnsam
EnHeltBaraFörMigSjälvSöndag
.