20080412

00143


Ett varmt tack!

Svenska kulturfonden beviljade generöst nog ett stipendium för mitt bokprojekt och det är jag mycket glad för. Mest kändes det som ett välkommet erkännande för det här med att skriva bok är en process som aldrig varit särskilt självklar. Att jag nu kommit så långt att det finns en hel del ord och meningar och att jag börjar se konturerna av den helhet som så småningom kan bli ett manus är ett fascinerande äventyr. Livet innehåller så många lyckliga slut.

Bild: självporträtt SunShadow 2004
.