20080306

00131

CH GOES HUFVUDSTADEN


Dags igen för ett långt kulturveckoslut i Helsingfors
.