20080220

00124Inspirerande oljekällor


Modern konst ligger mig varmt om hjärtat och just nu får jag mitt lystmäte tillgodosett på Galerie Kashya Hildebrand där bland annat flera verk i Andrei Molodkins eminenta serie Sweet Crude Eternity visas. Svart råolja i ett konstnärligt ställningstagande.

.