20070925

00061



Höstens dagar äro genomskinliga
och målade på skogens gyllene grund

Höstens dagar le åt hela världen

Höstens dagar har ingen längtan mer
dess fingrar äro obevekligt kalla

I sina drömmar överallt den ser
hur vita flingor oupphörligt falla

E Södergran




I en riktig trollskog promenerar jag tidigt varje morgon

Lågintensiv träning i minst trettio minuter
är nyttigt för både kropp och själ

Hösten är rätt skön
egentligen

.