20091020

00306






Ayasofya

Skämtsamt började jag tala om the MadMax mosque på grund av de enorma byggnadsställningar som nu verkligen dominerar intrycket i Hagia Sofia och som utgör en besynnerlig kontrast till den vackra arkitekturen och alla målningar samt mosaiker. Moskén är ett av den bysantiska arkitekturens stora mästerverk och väckte omedelbart världens beundran då den invigdes den 27 december 536. De politiska och religiösa stormarna har varit många genom århundraden och trots att Istanbul idag är en av den muslimska världens mest sekulariserade städer så är frågan om Hagia Sofias betydelse fortfarande mycket känslig. Därför sker restaureringen i en mycket långsam takt och hittills har endast en fjärdelel av de spektakulära mosaikerna restaurerats.

The metal constructions needed during the restauration of Hagia Sophia made a strong contrast to the magnificent architecture and the beautiful decor of the historically unique mosque.