20090909

00297


Autumn leaves

Långa promenader i naturen är bra för kreativiteten. För mig har de långa promenaderna blivit en meditationsform. Jag kommer alltid hem med nya idéer som alla kan användas i något projekt. Hösten känns mycket speciell i sammanhanget med alla sina färger och former och dofter och sitt förfall. Jag gillar hösten.

My long walks in the nature are very good for the creativity.