20090503

00286


Nådjärv


Lady of the lake tog mig till sin sjö
och ett öde torp
där klockorna stannat.
Så fridfullt.
Och på hemvägen ett litet äventyr


Lady of the lake took me to her lake. 
A truly peaceful place.
Thank you! It was a great experience.