20090128

00264


MellanSnack

2008 avslutades med några telefonsamtal som ledde till att jag skickade min portfolio och cv till Shanghai. Ömsesidigt tycke har uppstått och just nu arbetar jag och mina partners på en samarbetsmodell för att mina inredningsplaneringar först effektivt skall kunna marknadsföras och sedan rent konkret genomföras i det stora landet i öster. Några projekt är redan på förhandlingsstadiet och ett har redan hunnit bli det antal preliminära idéskisser som just presenterats för den eventuella uppdragsgivaren. Det känns spännande och annorlunda och jag har ju aldrig varit den som kunnat motstå nya utmaningar. Det skall bli intressant att se hur det här äventyret utvecklar sig.

[bild: terass i Shanghai. Elephant bench av Andrée Putman]