20090106

00261Technolace

Helena Hietanen har som konstnär alltid varit särskilt intresserad av ljuset och dess olika kombinationsmöjligheter. I sitt arbete Technolace har hon skickligt knypplat ihop fiberoptiktrådar i mönster som pulserar av ljus. Konstverket ingår i det smakfulla urval samtida finländsk konst ur Carl Gustaf Ehrnrooths privata samling som just nu visas på Tobaksmagasinet i Jakobstad. Leif Jakobsson från Pro Artibus är initiativtagare och han förklarar utställningens namn i sitt förord till utställningskatalogen:


´Som en tjuv om natten´ är för alla ett välkänt uttryck som hänför sig till något vi överraskande varseblir. Överraskning var också den starka känsla jag upplevde för drygt två år sedan då jag första gången fick se samlingen i Ehrnrooths hem och förråd. Att en samling så omfattande och med verk av en så hög kvalitet skulle förbli något i det fördolda kändes nästan orimligt. Det bereder mig därför stor glädje att samlingen nu får möta en större publik. Det är samtidigt modigt att exponera en samling som kommit till genom högst personliga val. Den är ett slags självporträtt som kan vara både smickrande och avslöjande och som genom att visas offentligt kommer att utsättas för värdering bedömning och kritik.


Missa inte ett unikt tillfälle. ´Som en tjuv om natten´ visas till den 25 februari 09. Tobaksmagasinet har öppet vardagar 12 - 16. Onsdagar även 18 - 20.