20081024

00236


Hufvudstadsbladet

Kan man måla köksväggen svart? Hurdant kakel får badrummet att se större ut? Det är ett par exempel på den typ av frågor som du kan ställa till inredningsarkitekten Christian Irjala som besvarar läsarnas frågor om inredning på Boendesidorna den 15.11.

HBL