20080927

00220


Att möblera med ljus

I det här projektet började vi med att riva ut mellanväggarna i en lägenhet från femtiotalet. Den åtgärden blottade takbalkar och pelare som tillsammans med de nya öppnade ytorna ger en stark loftkaraktär åt utrymmet. Allt målades i en enhetlig färgskala.
När det kom till möbleringen kändes det viktigt att följa rummets proportioner. Därför använde vi ett matbord som är fyra meter långt och en matta som mäter hela fem meter. Släktporträtten samlades och bildar grupp på en enda vägg istället för att vara utspridda medan växterna samsas på en obehandlad eurolastpall försedd med hjul. En välgörande brutal kontrast till alla de fina ytorna. Helheten belyses med spotlights som ger ett mycket teatraliskt och varmt ljus. Den absoluta pricken över i är helt klart det charmiga par som bor och lever i det färdiga resultatet.