20070826

00041


Dramatiskt snitt i vitmålad canvas

av

Lucio Fontana

==>