20070820

00036


To think when one is no longer young
when one is not yet old
that one is no longer young
that one is not yet old
that is perhaps something

/ S Beckett


Enligt Wikipedia
syftar medelålders på personer
som varken kan sägas vara gamla eller unga


Hej jag är visst ett neutrum

.