20070806

00022

And now I must add
another to love in my life
it´s one thing to say to do is another

if I´m capable of adapting
without pressured expense
in a schizoid society
in a classic moral sense

/ G Reynolds

Kan det bli för trångt i ens inre rum
för för mycket av allt är väl
ändå för mycket
av allt